top of page

THE MAGIC STATE GİZLİLİK POLİTİKASI

​          İşbu The Magic State Gizlilik Politikası’nın (“Gizlilik Politikası”) amacı, The Magic State internet sitesi (www.magicstate.co), The Magic State mobil uygulaması ve/veya The Magic State ürün ve hizmetlerinin satışa sunulduğu diğer fiziksel ve dijital mecraların (kısaca “Platform”) kullanımı için Ayten Lobali (kısaca “The Magic State”) ile paylaşılan veya Platform’un kullanımı sırasında The Magic State tarafından edinilen bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası, The Magic State Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada ayrıca tanımı yapılmayan ifadeler, ilgili metinlerde tanımlandığı şekilde kullanılmaktadır.

The Magic State, Platform üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri, iş ortakları ve bağlı kuruluşlarına ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda The Magic State, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu bilgiler Platform’dan temin edilen hizmetlere ilişkin temas kurmak, kullanıcıların Platform tecrübesini iyileştirmek, mevcut hizmetleri geliştirmek, yeni hizmetler oluşturmak ve kişiye özel hizmetler sunmak amacıyla kullanılabileceği gibi, ilgili kişinin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. The Magic State bu bilgileri anonimleştirerek gelir elde etme amaçlı başka her türlü faaliyet için de kullanabilecektir. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmamak üzere Platform’a erişim sağladığı cihaz ve lokasyon bilgisi ile Platform kullanım istatistiklerinin The Magic State tarafından saklanıp kullanılabileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini, bu bilgilerin anonim hale getirilerek üçüncü kişilere iletilebileceğini, üçüncü kabul ve beyan eder.

The Magic State’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”), ilgili diğer yasal düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları (hepsi birlikte kısaca “KVK Mevzuatı”) kapsamında olan kişisel verilere ilişkin uygulamaları ve kurallarına The Magic State Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni  üzerinden ulaşabilirsiniz.

The Magic State’in kullanıcı çerezleri ile ilgili politika ve kullarına The Magic State Çerez Politikası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgiliden ayrıca onay alınması halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler The Magic State tarafından ticari elektronik ileti gönderimi ve doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda The Magic State’e hizmet sağlayan üçüncü kişilere iletilebilecektir. Ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden ürün ve hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla iletişime geçilebilecektir.

The Magic State, yukarıdaki hususlara ek olarak Platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, The Magic State ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

The Magic State tarafından toplanan mali bilgiler, satın alınan ürün ve hizmetlerin fatura edilmesi için kullanılmaktadır. Platform’da bir satın alma yapıldığında, ilgili kullanıcıya ait mali bilgiler, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) işlem amacı ile sınırlı olarak aktarılmaktadır. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Güvenli ortamda yapılacak işlemlerde, kullanıcı ve kullanıcıya kredi kartı tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı bilgilerine ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu ilgili kullanıcıya bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve The Magic State tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine The Magic State tarafından erişilmesi mümkün değildir.

The Magic State, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. The Magic State’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

bottom of page